– «en nettverksklynge der ulike bransjer og næringer kan dele kontorer, idéer, samarbeide og danne grunnlaget for verdiskaping og vekst på Nesbyen og i Hallingdal.»